Overzicht belparkeerproviders mei 2013

In Nederland zijn mei 2013 de volgende belparkeerproviders beschikbaar voor mobiel parkeren:

Kijk voor een globale vergelijking ook de blog over de vergelijking tussen de verschillende providers.

Advertenties